Deklaracja dostępności Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Szpital Wojewódzki w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży https://www.szpital-lomza.pl .

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji 2022-02-10

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów na tej stronie internetowej, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, prosimy o kontakt z:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy o podanie:

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży to zespół kilku budynków połączonych łącznikami w jedną całość, w których świadczone są usługi medyczne.

Zespół budynków położony przy Alei Józefa Piłsudskiego 11. Do Szpitala można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Na drodze dojazdowej do Szpitala jest punkt poboru opłat parkingowych. Wzdłuż drogi dojazdowej znajdują się ciągi komunikacyjne z nierównościami i krawężnikiem. Dojście do placówki od strony przystanku komunikacji miejskiej jest utwardzone kostką fazową, prawidłowej szerokości. Na parkingu w pobliżu wejścia głównego do szpitala wyznaczone zostały w dwóch strefach miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, prawidłowo oznakowane, nawierzchnia wykonana z kostki bez fazowej. Liczba miejsc parkingowych 10 sztuk.

Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju.

Wejście do budynków szpitala zlokalizowane wzdłuż jezdni dojazdowej jest na poziomie terenu, wyłożonego kostką fazową. Wyposażone w dwa zestawy szerokich drzwi automatycznych uruchamianych na czujki ruchu. Drzwi umożliwiają dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przed drzwiami znajdują się metalowe wycieraczki, zagłębione w podłożu, różnica między poziomami minimalna, wycieraczka nie jest drobno kratkowa, otwory w kształcie kwadratu o bokach 3,5cm. Wiatrołap ma prawidłowe parametry. Posadzka w całości wyłożona jest płytkami gres o współczynniku antypoślizgowym R11. Drzwi oznaczone pasami kontrastowymi,oraz odpowiednio skontrastowane z elewacją budynku.

Osoby z problemami motorycznymi oraz z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich mają możliwość wejścia do budynku:

  1. Wejściem głównym na korytarz gdzie znajduje się po lewej stronie szatnia, obok zlokalizowano toaletę dla osób z niepełnosprawnością, oraz centralna rejestracja wyposażona w system kolejkowy z biletomatem. Poczekalnia dla osób wyposażona w siedziska dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Pracownicy szpitala dostarczają informacji ustnej na temat rozkładu pomieszczeń budynków oraz o świadczonych w nich usługach. Z poziomu korytarza głównego korzystając z windy oraz ciągów komunikacyjnych można dostać się do wszystkich miejsc innych budynków szpitala w tym oddziałów szpitalnych.
  2. Budynek główny od strony północnej wejście bezpośrednio do Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Poradni Chorób Zakaźnych. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich oraz drzwi szerokie, uchylne.
  3. Przez podjazd dla karetek do Izby Przyjęć Planowych, SORu oraz NPL, południowe skrzydło budynku szpitala, wejście wyposażone jest w dwa zestawy szerokich drzwi zewnętrznych i wewnętrznych automatycznych, przesuwnych, wyposażonych w czujki ruchu. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju.
  4. Wejście do budynku bezpośrednio pod podjazdem dla karetek z wmontowanym włącznikiem przywołującym pomoc, zlokalizowane na poziomie terenu, wyłożonego kostką fazową. Drzwi zewnętrzne szerokie, uchylne oraz wewnętrzne automatyczne, przesuwne wyposażone w czujki ruchu. Z poziomu korytarza za pomocą windy można dotrzeć na piętro pierwsze gdzie znajdują się Izba Przyjęć Planowych, SOR oraz NPL.

Opis dostępności korytarzy, schodów wind i toalet dotyczy wszystkich bloków szpitala

Z holu głównego budynku można dostać się do wszystkich miejsc, niezbędnych dla pacjentów. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne, bez progów, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne nie mają oznaczeń poziomych/fakturowania, rozlokowane są tablice informacyjne.

Drzwi do wind są skontrastowane ze ścianami, mają szerokie wejście. Panele zewnętrzne umieszczone są na właściwych wysokościach, posiadają wypukłe, nieskontrastowaneprzyciski z oznaczeniem w alfabecie Braille’a. Kabiny są przestronne. W części kabin wind osobowych oraz łóżkowych zamontowane są moduły głosowe.

Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością z pochwytami ułatwiającymi przemieszczanie, znajdują się w okolicach wejść do placówki, wejście główne blok D w korytarzu po lewej i prawej stronie, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć oraz pod Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym przy pracowni TK. Toalety dla osób z niepełnosprawnością są też na oddziałach szpitalnych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Onkologicznej, Stacji Dializ.

Na Oddziałach szpitalnych zamontowane są poręcze wzdłuż ciągów komunikacyjnych, kontrastujące ze ścianami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz tłumacza migowego.

W rejestracji centralnej jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego on-line za pomocą tabletu.

Punkty Rejestracji Pacjentów są wyposażone w stacjonarne pętle indukcyjne.

Dodatkowo rejestracje wyposażone są w przenośną pętlę indukcyjną która zostanie udostępniona pacjentowi w czasie wizyty.

Rejestracje oraz oddziały wyposażone są w tablety z systemem Mówik.

Informacja dla osób z psem przewodnikiem lub psem asystującym

Dla osób z niepełnosprawnością motoryczną lub słabowidzących istnieje możliwość wejścia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu planowanej wizyty oraz z zapoznaniem się z procedurą wejścia na teren Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży osoby niepełnosprawnej z psem przewodnikiem lub psem asystującym, do: budynku bloku głównego, zespołu poradni, Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Ze względu na dobro innych pacjentów prosimy o wcześniejszą informację o takiej wizycie, telefon: 604 883 380