Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Programy Profilaktyczne

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI- MAMMOGRAFIA.

25 lipca 2017 | Opublikował: Jola Gryc
Szpital Wojewódzki w Łomży zaprasza na bezpłatne badanie profilaktyczne (bezpłatne dla osób ubezpieczonych w NFZ)–mammografię, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi- etap podstawowy.

Badanie to finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Badaniemamograficzneprzeznaczone jest dla kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia(przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia).
Przed badaniem należy zarejestrować się pod numerem telefonu: 86 4733 598lub osobiście
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej [ I piętro, rejestracja].

Mammografię w ramach Programu wykonuje się:
 co 24 miesiące u kobiet w wieku od 50-do 69;
 co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 50 do 69 lat, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny ( u matki, siostry lub córki ) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1, BRCA 2:
Programem profilaktycznym nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Realizacja programu obejmuje:
1. Zarejestrowanie pacjentki na określony termin badania. Podczas rejestracji pacjentki są informowane o konieczności przyniesienia wyników poprzednich badań (w przypadku ich posiadania) na ustalone badanie mammograficzne w ramach programu profilaktycznego.
2. Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ.
4. Wykonanie badania; 2 x 2 zdjęcia mammograficzne. Sporządzany jest opis badania i karta badania mammograficznego w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ .
5. Tryb wydawania wyników:
a) prawidłowy wynik badania pacjentka odbiera w rejestracji, może być także przekazany za pośrednictwem poczty na adres pacjentki,
b) w przypadku nieprawidłowego wyniku badania informuje się (pisemnie lub telefonicznie) pacjentkę o konieczności dalszej diagnostyki i w porozumieniu z nią przekazuje się całą dokumentację badania (zdjęcia, opisy, w tym odpowiednie skierowania do dalszej diagnostyki lub leczenia) pacjentce lub bezpośrednio do ośrodka pogłębionej diagnostyki wybranego przez pacjentkę, odnotowując to w dokumentacji medycznej.
c) w przypadku nieprawidłowego wyniku badania i braku możliwości skontaktowania się z pacjentką wysyła się kopię dokumentacji pacjentki do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z prośbą o dołączenie do karty choroby świadczeniobiorcy i bezpośrednią interwencję w miejscu zamieszkania.Informację o przynależności pacjentki do POZ można uzyskać z systemu informatycznego udostępnionego przez NFZ.

Opis problemu zdrowotnego.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Występuje częściej po menopauzie. Ryzyko wzrasta po 50 roku życia. Znaczący wzrost zachorowań występuje w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia.
Główne czynniki ryzyka raka piersi:
 wiek 50- 69,
 rak piersi wśród członków rodziny,
 mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 lub BRCA 2,
 wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia,
 późna menopauza po 55 roku życia,
 urodzenie dziecka po 35 roku życia,
 bezdzietność,
 leczenie z powodu schorzeń piersi.
Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Mammografia jest metodą w znacznym stopniu umożliwiającą rozpoznanie zmian patologicznych w utkaniu piersi. Jej czułość jest najwyższa, szacuje się, że dla kobiet po menopauzie wynosi ona 90- 95%. Randomizowane badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50-69 lat, które miały wykonywane badania mammograficzne co rok lub co 2 lata , nastąpiło zmniejszenie umieralności o 25-30%.