Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Budowa elektrycznej instalacji fotowoltaicznej i solarnej na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Foto nr 1293
Fotogaleria
Projekt nr.WND-RPPD.05.02.00-20-025/14 „Budowa elektrycznej instalacji fotowoltaicznej i solarnej na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

W ramach projektu zainstalowano 796 szt. ogniw fotowoltaicznych , 37 szt. kolektorów słonecznych.
Moc zainstalowana ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – 0,33 MW
Całkowita wartość - 2 451 050,29 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 066 141,99 zł
Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego - 364 613,30 zł

Fotogaleria