Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Oddział liczy 34 łóżka. Rocznie leczonych jest w oddziale ok. 1200 chorych, wykonywanych jest ok. 1200 zabiegów operacyjnych.

Oddział korzysta z wydzielonej klimatyzowanej sali operacyjnej z Pododdziałem Pooperacyjnym, oraz z sali septycznej.

Do dyspozycji oddziału jest RTG ze wzmacniaczem ( ramię C), tomografia komputerowa, oraz MRI.

Większość chorych leczonych w oddziale stanowią chorzy urazowi- ok. 60-65%. Pozostałą liczbę stanowią chorzy z problemami ortopedycznymi.

 

Przy Oddziale w kompleksie Poradni Specjalistycznych działa Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, gdzie pacjenci po zabiegach objęci są dalszą opieką specjalistyczną, gdzie przyjmują wszyscy lekarze pracujący w oddziale. lekarz prowadzący w oddziale ma pełen nadzór nad kontynuacja leczenia w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

 

Oddział zajmuje się również leczeniem urazów czaszkowo- mózgowych. Do Oddziału trafiają chorzy z izolowanymi uszkodzeniami w obrębie narządu ruchu, chorzy z obrażeniami wielomiejscowymi, oraz z obrażeniami wielonarządowymi.

W ramach oddziału wykonywanych jest rocznie ok. 200 endoprotezoplastyk stawu biodrowego, kilkadziesiąt zabiegów w obrębie stóp. W oddziale wykonujemy również operacje artroskopowe stawu kolanowego ( w tym rekonstrukcje więzadeł) oraz leczenie operacyjne schorzeń kręgosłupa. Oferujemy pacjentom kompletne zaopatrzenie obrażeń narządu ruchu w tym złamań kręgosłupa i miednicy.

Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii.