Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oddział Dzienny Psychiatryczny

W Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Łomża funkcjonuje Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu. Zlokalizowany jest w parterowym budynku na terenie Szpitala - blok Z. Posiada 32 miejsca przeznaczone do leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

            Zadaniem oddziału dziennego jest świadczenie kompleksowych usług psychiatrycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14.00. Pacjenci przebywają na oddziale od 6 do 12 tygodni.

            Hospitalizacja dzienna daje możliwość diagnostyki i terapii o intensywności oraz efektywności porównywalnej z pobytem w oddziale całodobowym (zapewnia personelowi możliwość codziennego kontaktu z pacjentem, przeprowadzenia badań diagnostycznych,  dostępu do badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych, a przede wszystkim umożliwia obserwację funkcjonowania pacjenta 
w grupie), bez konieczności  stałego opuszczenia środowiska domowego przez pacjenta.

W  trakcie pobytu w oddziale dziennym pacjent może skorzystać z:

  • diagnozy zaburzeń psychicznych
  •  leczenia farmakologiczne
  • psychoterapii indywidualnej oraz grupowej
  • psychoedukacji z zakresu choroby i leczenia
  • treningów umiejętności społecznych
  • przygotowania do pełnienia wcześniejszych i nowych ról społecznych
  • włączenia rodziny w proces terapeutyczny, jej edukacja oraz dostarczanie wsparcia
  • terapii zajęciowej.