Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Oddział posiada 36 łóżek w tym 12 w Pododdziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej.
Oddział oferuje:
1.     pełną diagnostykę kardiologiczną zarówno inwazyjną jak i nieinwazyjną. Zabezpiecza 24h dostęp do diagnostyki inwazyjnej i angioplastyki wieńcowej w Pracowni Kardioangiograficznej oraz Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej.  Pracownia Kardioangiograficzna  powstała w roku 2000 w strukturze Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej posiada certyfikat AISN PTK zaawansowanej pracowni kardiologii inwazyjnej (klasa B). Certyfikat potwierdza wysoką jakość wykonywanych badań, służy zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów. Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej powstała ze środków unijnych  w 2015r. i pracuje na stacjonarnym angiografie do zabiegów kardiologii inwazyjnej, oraz zabiegów radiologii zabiegowej.
Obie pracownie są wyposażone do wykonywania zabiegów:

 • koronarografii
 • wentrykulografii
 • angioplastyki tętnic wieńcowych
 • inwazyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych
 • implantacji i reimplantacji stymulatorów serca
 • implantacji kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)

W przypadku interwencji o wysokim ryzyku stosowane jest wspomaganie serca - kontrapulsacja wewnątrzaortalna (Kaat II Plus).

2.    wszczepianie układów stymulujących serca i kardiowertery-defibrylatory (ICD).
3.    wykonywanie ablacji serca oraz diagnostykę inwazyjną zaburzeń rytmu serca w Pracowni Elektrofizjologii.
4.    leczenie przeciwpłytkowe - bloker receptora płytkowego IIb/IIIa - u pacjentów ze świeżym zawałem serca lub niestabilną dusznicą bolesną, poddawanych przezskórnym zabiegom rewaskularyzacji serca.

Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii.
Naszymi atutami są:

 • krótki czas oczekiwania na zabiegi (zabiegi wykonywane są praktycznie na bieżąco)
 • nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy
 • profesjonalny i doświadczony zespół
 • wyjątkowo niski odsetek powikłań w okresie okołozabiegowym
 • niski odsetek pacjentów wracających ponownie do zabiegu angioplastyki z powodu klinicznych cech ponownego zwężenia zaopatrywanej wcześniej tętnicy

Ściśle współpracujemy z Kliniką Kardiologii Inwazyjnej, Kliniką Kardiologii i Kliniką Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

 

_MG_9892.jpg


Pacjenci, leczeni w Oddziale Kardiologicznym, w Pracowni Kardioangiografii oraz Pracowni Elektrofizjologii w dalszym etapie leczenia przechodzą pod opiekę Poradni Kardiologicznej, która zapewnia stałą i regularną opiekę kardiologiczną.

Od dnia 1 lipca 2016r. Szpital Wojewódzkim w Łomży rozszerzył zakres świadczonych usług kardiologicznych uruchamiając nowy oddział szpitalny - Rehabilitację Kardiologiczną oraz Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej.

Do tego typu rehabilitacji mogą być kierowani pacjenci po ostrych zespołach wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych, zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej oraz po zaostrzeniach niewydolności serca.

W ramach świadczonej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej dokonywana jest:

 • ocena klinicznego stanu chorego
 • optymalizacja leczenia farmakologicznego
 • rehabilitacja fizyczna poprzez stopniowe i kontrolowane dawkowanie wysiłku fizycznego,   dostosowanego do indywidualnych możliwości chorego, 
 • rehabilitacja psycho-społeczna -celem opanowania sytuacji stresorodnych, stanów emocjonalnych –lęku i/lub depresji, akceptacji ograniczeń wynikających z następstw choroby
 • diagnostyka i zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca
 • modyfikacja stylu życia 
 • edukacja pacjentów i ich rodzin

  ZAPISY NA PLANOWE ZABIEGI INWAZYJNE - tel. (86) 4733 226