Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Usługi komercyjne

Opłaty za świadczenia medyczne dotyczą:
  • pacjentów nieubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
  • pacjentów zgłaszających się bez skierowania - jeśli jest wymagane
  • badań wykonywanych na podstawie skierowania z innych zakładów opieki zdrowotnej, z którymi Szpital nie posiada podpisanej umowy
  • usług niefinansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Szpital nie udziela świadczeń "prywatnych" tj. osobom ubezpieczonym, na które posiada umowy z NFZ i na które wymagane jest skierowanie.

Załączniki