Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Dla Pacjenta

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna

24 paź 2019
Wyciąg z Zarządzenia Wewnętrznego nr 54/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie wysokości opłaty rekompensującej koszty realizacji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2 sie 2019
świadczone są dla osób dorosłych i dzieci do 18 r.ż.: w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (przy pomieszczeniach SOR/Izby Przyjęć- części konsultacyjnej)

Centrum Zdrowia Psychicznego

16 sty 2019
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży jest realizatorem programu pilotażowego w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach centrum zdrowia psychicznego w okresie od 1.07.2018 do 30.06.2021r., zgodnie z podpisaną umową z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.07.2018 r. Celem programu pilotażowego opartego na tzw. centrach zdrowia psychicznego jest przetestowanie i upowszechnienie środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej.

Transplantologia

7 sty 2019
W wielu przypadkach przeszczepianie narządu, tkanek lub komórek krwiotwórczych jest jedyną metodą leczenia pacjenta. W większości tych przypadków przeszczepienie narządu jest zabiegiem ratującym życie.

Prawa Pacjenta

20 paź 2017

Przygotowanie do porodu

3 mar 2017
Rzeczy potrzebne dla kobiety ciężarnej i jej dziecka podczas pobytu w Szpitalu

Rodzaje diet

3 mar 2017
Żywienie dietetyczne ma na celu dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych z jednoczesnym dostosowaniem ich podaży do możliwości trawienia, wchłaniania i metabolizowania przez chorego. Posiłki powinny być spożywane we właściwych proporcjach i z odpowiednią częstotliwością tak aby warunkowały prawidłowe funkcjonowanie organizmu i pozwoliły utrzymać należytą wagę ciała. Nomenklatura diet w załączeniu

Usługi komercyjne

1 gru 2016
Opłaty za świadczenia medyczne dotyczą:

Informator dla pacjentów

4 lip 2016
Dyrekcja Szpitala przyjmuje uwagi, wnioski, skargi od pacjentów, rodzin pacjentów i przedstawicieli ustawowych osobiście oraz pisemnie na adres szpitala lub w sekretariacie: Budynek D, Piętro II pok. 237