Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

świadczone są dla osób dorosłych i dzieci do 18 r.ż.: w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (przy pomieszczeniach SOR/Izby Przyjęć- części konsultacyjnej)

tel. 86-47-33-666

 zakres opieki obejmuje:
a) porady lekarskie ambulatoryjne
b) porady lekarskie udzielane telefonicznie
c) porady lekarskie udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (pacjenta);
d) świadczenia pielęgniarskie ambulatoryjne
e) wizyty pielęgniarskie udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (pacjenta);

 

Usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane w godzinach:

w dni powszednie od 18.00 do 8.00 dnia następnego,
w soboty, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

 

Zgłoszenia iniekcji przez placówki POZ i pacjentów należy przekazywać
pod numery telefonów:

- W dni powszednie od 18.00 do 8.00 oraz świąteczne i wolne od pracy  od 8.00 do 8.00 – Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - tel. 86 4733666
- W dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.05 – Biuro przyjęć – tel. 86 4733510
- W dni powszednie w godzinach 15.05- 18.00 – SOR internistyczny – tel. 86 4733291