Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Od 1 stycznia 2018r. usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są świadczone DLA OSÓB DOROSŁYCH i DLA DZIECI przez Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11 w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (przy pomieszczeniach SOR/Izby Przyjęć- części konsultacyjnej) tel. 86-47-33-666

Usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane w godzinach:


·       w dni powszednie od 18.00 do 8.00 dnia następnego,
·       w soboty, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

 

W związku z przejęciem od 01.01.2018r. usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla dorosłych przez Poradnię nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży zgłoszenia iniekcji przez placówki POZ i pacjentów należy przekazywać pod numery telefonów:
1)      W dni powszednie od 18.00 do 8.00 oraz świąteczne i wolne od pracy  od 8.00 do 8.00 – Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - tel. 86 4733666
2)      W dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.05 – Biuro przyjęć – tel. 86 4733510
3)      W dni powszednie w godzinach 15.05- 18.00 – SOR internistyczny – tel. 86 4733291

 

1)    DLA OSÓB DOROSŁYCH (i od 16 r.ż) przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/19,  tel.: 86-216-23-60
w zakresie:
a)    porad lekarskich ambulatoryjnych (nie dotyczy dzieci do 16 r.ż);
b)    porad lekarskich udzielanych w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy    (pacjenta);
c)    porad lekarskich udzielanych telefonicznie (nie dotyczy dzieci do 16 r.ż);
d)    świadczeń pielęgniarskich ambulatoryjnych (nie dotyczy dzieci do 16 r.ż); ;
e)    wizyt pielęgniarskich udzielanych w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy  (pacjenta);

2) DLA DZIECI DO 16 r.ż przez Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11 w  Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  (przy pomieszczeniach SOR/Izby Przyjęć) tel. 86-47-33-666, w zakresie:
a) porad lekarskich ambulatoryjnych (dotyczy dzieci do 16 r.ż);
b)    porad lekarskich udzielanych telefonicznie ( dotyczy dzieci do 16 r.ż);
c)    świadczeń pielęgniarskich ambulatoryjnych (dotyczy dzieci do 16 r.ż);