Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

USŁUGI NOCNEJ I ŚWIATECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ są świadczone DLA OSÓB DOROSŁYCH i DLA DZIECI przez Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11 w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (przy pomieszczeniach SOR/Izby Przyjęć- części konsultacyjnej) w godzinach:

·       w dni powszednie od 18.00 do 8.00 dnia następnego,
·       w soboty, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

 telefon 86-47-33-666

 

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Zgłoszenia iniekcji przez placówki POZ i pacjentów należy przekazywać pod numery telefonów:
1)      W dni powszednie od 18.00 do 8.00 oraz świąteczne i wolne od pracy  od 8.00 do 8.00 – Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - tel. 86 4733666
2)      W dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.05 – Biuro przyjęć – tel. 86 4733510  lub 86 4733666
3)      W dni powszednie w godzinach 15.05- 18.00 – SOR internistyczny – tel. 86 4733291