Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oddział Onkologii

                   Oddział Onkologii dysponuje fachową kadrą pracowników medycznych, która w oddziale szpitalnym, a także w  Poradni Onkologicznej zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem przyczynowym i objawowym pacjentów z chorobą nowotworową.
Oddział Onkologii zapewnia leczenie szpitalne w warunkach hospitalizacji zarówno jednodniowych, jak i wielodniowych z możliwością kontynuacji leczenia u tych samych lekarzy w warunkach Poradni Onkologicznej.

                      Oddział Onkologii dysponuje 10 łóżkami stacjonarnymi oraz 5 stanowiskami dziennymi w Gabinecie Chemioterapii Jednodniowej.
Oddział Onkologii zajmuje się leczeniem cytostatycznym chorób nowotworowych u dorosłych, jak również leczeniem objawowym pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową. Prowadzimy leczenie pacjentów w zakresie chemioterapii standardowej, jak również w ramach Programów Lekowych.
Najczęstsze nowotwory leczone w naszym oddziale to rak płuc, rak piersi, rak jelita grubego, rak pęcherza, rak jajnika, rak prostaty, rak trzonu macicy, międzybłoniak opłucnej, ziarnica złośliwa, nowotwory głowy i szyi, rak jądra.
Ponadto Oddział Onkologii zajmuje się leczeniem objawowym oraz diagnostyką chorych z rozpoznaną chorobą nowotworową, w tym także m.in. leczeniem bólów towarzyszących chorobie nowotworowej, powikłań po chemioterapii i radioterapii, infekcji, powikłań i następstw choroby zasadniczej lub powikłań narządowych oraz innych zaburzeń towarzyszących chorobom nowotworowym.                  

W Oddziale Onkologii wykonywane są także zabiegi inwazyjne takie jak: punkcje odbarczające i diagnostyczne jamy opłucnej i jamy otrzewnej, punkcje szpiku, trepanobiopsje szpiku, wszczepianie i pielęgnacja systemów dostępu naczyniowego do podawania chemioterapii.
                Oddział Onkologii utrzymuje ścisłą współpracę z Białostockim Centrum Onkologii oraz innymi placówkami onkologicznymi w całym kraju (a szczególnie z Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie). Ponadto współpracuje także z innymi placówkami medycznymi jak np. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Klinika Hematologii UM w Białymstoku, Klinika Torakochirurgii UM w Białymstoku. Współpraca  z tymi ośrodkami pomaga w zaplanowaniu i zorganizowaniu kompleksowego leczenia naszych pacjentów.

               Oddział Onkologii uczestniczy także w międzynarodowych badaniach klinicznych oraz pracach nad nowymi lekami onkologicznymi.

           W zakresie działalności Pionu Onkologii udzielane są także specjalistyczne porady i kompleksowe leczenie w warunkach Poradni Onkologicznej.  Usługi medyczne w Poradni Onkologicznej realizują doświadczeni lekarze specjaliści z zakresu onkologii klinicznej oraz specjalista chirurgii onkologicznej, a także profesjonalnie przygotowany zespół pielęgniarski oraz psycholog, a w razie potrzeby także zapewniamy szeroki dostęp do konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych wykonywanych w szpitalu.
          Poradnia Onkologiczna Ogólna wraz z Białostockim Centrum Onkologii (na zlecenie Zarządu Województwa Podlaskiego) bierze aktywny udział w Programie Rehabilitacji Osób z Chorobą Onkologiczną, ułatwiający powrót do pracy, który jest  przeznaczony dla mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 20-64 lat, którzy zachorowali po 2015 roku.