Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Zasady przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
Chorzy przyjmowani są ze skierowaniem:

 • z oddziału lub kliniki anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej, zakaźnego, chorób wewnętrznych - po przeprowadzonej konsultacji neurologicznej;
 • z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej.

Warunki przyjęcia pacjenta do Oddziału:
Pacjent powinien posiadać:

 • skierowanie do oddziału ( wystawione przez uprawnionych lekarzy),
 • pełną dokumentację radiologiczną, karty informacyjne z dotychczasowego leczenia
 • dowód osobisty.

Kwalifikacja i zapisy do Oddziału odbywają się w czwartki w Poradni Rehabilitacji Leczniczej w godzinach 11:00 - 13:00 po uprzednim zarejestrowaniu się osobistym lub telefonicznym tel. 86 4733 584 .
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej zapewnia kompleksową, nowoczesną rehabilitację w zakresie schorzeń:

 • stany po udarach mózgu,
 • po operacjach OUN,
 • po urazach czaszkowo mózgowych,
 • po urazach rdzenia kręgowego,
 • z uszkodzeniami splotów nerwowych i nerwów obwodowych,
 • Choroby neurodegeneracyjne: SM, SLA
 • Choroby infekcyjne układu nerwowego .

Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się przez 6 dni w tygodniu w godzinach przed- i popołudniowych. Pacjenci oddziału korzystają także z kompleksowej terapii psychologicznej i neurologopedycznej oraz terapii zajęciowej.
W Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej prowadzone jest usprawnianie pacjentów w oparciu o:

 • kinezyterapię indywidualną i zbiorową
 • fizykoterapię
 • masaż klasyczny i limfatyczny
 • terapię manualną


Nasi terapeuci stosują nowoczesne, znane na całym świecie metody terapii:

 • PNF,
 • Bobath dla dorosłych
 • Terapia manualna według Kaltenborna i Evjentha, Maitlanda, Lewita
 • FDM,
 • Terapia tkanek miękkich,
 • Neuromobilizacje,
 • Kinesiology taping.

Dysponujemy różnorodnym sprzętem rehabilitacyjnym:

 • System Redcord,
 • stoły rehabilitacyjne,
 • stół pionizacyjny,
 • stół do terapii ręki,
 • UGUL
 • szyny mechaniczne CPM do biernego ruchu kończyn dolnych,
 • bieżnia rehabilitacyjna z biofeedbackiem,
 • platforma balansowa z biofeedbackiem,
 • system do interaktywnej terapii ręki,
 • podnośnik dynamiczny do nauki i reedukacji chodu z bieżnią
 • rotory elektryczne kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedbackiem,
 • aparat do masażu sekwencyjnego, uciskowego,
 • tor, schody, równia pochyła do nauki chodu,
 • parapodium statyczne i dynamiczne dla dorosłych,
 • aparaty do elektroterapii i ultradźwięków (galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Traberta, elektrostymulacja, tonoliza),
 • lampa Sollux

Dysponujemy programem komputerowym REHACOM do rehabilitacji wyższych funkcji poznawczych pacjentów z uszkodzeniem OUN oraz komputerowym systemem do rehabilitacji funkcji mowy Afasystem.