Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oddział Rehabilitacyjny


Zasady przyjęcia do Oddziału Rehabilitacyjnego


Chorzy przyjmowani są ze skierowaniem:
 - z oddziału: urazowo- ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego, kardiologicznego i geriatrycznego.
- z poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych.

Warunki przyjęcia pacjenta do Oddziału:
 Pacjent powinien posiadać:
• skierowanie do oddziału ( wystawione przez uprawnionych lekarzy),
• pełną dokumentację radiologiczną, karty informacyjne z dotychczasowego leczenia
• dowód osobisty.
Kwalifikacja i zapisy do Oddziału odbywają się w czwartki w Poradni Rehabilitacji Leczniczej w godzinach 11:00 - 13:00 po uprzednim zarejestrowaniu się osobistym lub telefonicznym tel. 86 4733 584 .
Oddział Rehabilitacyjny zapewnia kompleksową, nowoczesną  rehabilitację w zakresie schorzeń:
•    Ortopedycznych ( stany po urazach narządu ruchu, po wszczepionych endoprotezach stawów biodrowych, kolanowych i barkowych oraz innych operacjach ortopedycznych rekonstrukcyjnych);
•    Chirurgicznych (stany po amputacji kończyn);
•     Reumatologicznych (stany podostre upośledzające funkcje narządów ruchu RZS, ZZSK, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa oraz stawów obwodowych);
•    Dyskopatii kręgosłupa leczonych zachowawczo i operacyjnie;
•    Choroby mięśni np: dystrofie mięśniowe;
•    Choroby układu pozapiramidowego np.: choroba Parkinsona;
•     Onkologicznych  przebiegających z dysfunkcją narządu ruchu;
Oddział zapewnia całodobowa opiekę lekarską i pielęgniarską.
Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się przez 6 dni w tygodniu w godzinach przed- i popołudniowych.
 W Oddziale Rehabilitacyjnym prowadzone jest usprawnianie pacjentów w oparciu o:
•    kinezyterapię indywidualną i zbiorową
•     fizykoterapię
•    masaż klasyczny i limfatyczny
•    terapię manualną

 Nasi terapeuci stosują nowoczesne, znane na całym świecie metody terapii:
•    PNF,
•    Bobath dla dorosłych
•    Terapia manualna według Kaltenborna i Evjentha, Maitlanda, Lewita
•    FDM,
•    Terapia tkanek miękkich,
•    Neuromobilizacje,
•    Kinesiology taping.
Dysponujemy różnorodnym sprzętem rehabilitacyjnym:
•    System Redcord,
•    stoły rehabilitacyjne,
•    stół  pionizacyjny,
•    stół do terapii ręki,
•    UGUL
•    szyny mechaniczne CPM do biernego ruchu kończyn dolnych,
•    bieżnia rehabilitacyjna z biofeedbackiem,
•    platforma balansowa z biofeedbackiem,
•    rotory elektryczne kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedbackiem,
•    aparat do masażu sekwencyjnego, uciskowego,
•    tor, schody, równia pochyła do nauki chodu,
•    parapodium statyczne i dynamiczne dla dorosłych,
•    aparaty do elektroterapii i ultradźwięków (galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Traberta, elektrostymulacja, tonoliza),
•    lampa Sollux