Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Szybka Terapia Onkologiczna

Foto nr 1591
Fotogaleria

Szpital Wojewódzki w Łomży wykonuje świadczenia z zakresu szybkiej terapii onkologicznej . Ten rodzaj świadczeń przeznaczony jest dla tych  pacjentów, u których lekarz podejrzewa lub stwierdzi nowotwór złośliwy. Pierwszym krokiem do leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który przeprowadzi wywiad, oceni stan pacjenta, zleci wykonanie badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu, skieruje pacjenta do lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wystawiając kartę DILO.
Karta DILO- Karta Diagnostyki i Terapii Onkologicznej jest wystawiana również przez lekarza AOS/Szpitala  w ramach świadczeń wykonywanych w rodzaju:

  1. AOS- Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej – po zdiagnozowaniu nowotworu złośliwego przez lekarza poradni.
  2. Leczeniu szpitalnym- po wykryciu nowotworu złośliwego przez lekarza oddziału, w którym realizowany jest pakiet onkologiczny.

Szybka terapia onkologiczna  obejmuje wstępną i pogłębiona diagnostykę onkologiczną.

Wstępna diagnostyka onkologiczna- obejmuje badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz zestaw badań diagnostycznych, wykonywanych u pacjenta z kartą DILO,  mających na celu wykluczenie lub potwierdzenie lub istotne uprawdopodobnienie nowotworu złośliwego.

Pogłębiona diagnostyka onkologiczna – obejmuje badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz zestaw badań diagnostycznych, wykonywanych u pacjenta z kartą DILO, mających na celu szczegółowe zróżnicowanie typu histopatologicznego nowotworu oraz ocenę zaawansowania stanu chorobowego, w zakresie umożliwiającym ustalenie indywidualnego planu leczenia.

Konsylium- ( zespół lekarzy różnych specjalności w zależności od rodzaju nowotworu)  ustala indywidualny plan leczenia dla każdego chorego.

Po określeniu przez konsylium terapii optymalnej dla danego pacjenta,  wyznaczany jest Koordynator, którego zadaniem jest nadzorowanie procesu leczenia, wspieranie chorego w zakresie informacji i  komunikacji z poszczególnymi lekarzami.

 

Strona ministerstwa: http://pakietonkologiczny.gov.pl/

Strona Podlaskiego  NFZ - https://www.nfz-bialystok.pl/dla-pacjenta/szybka-terapia-onkologiczna/

Fotogaleria