Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży został pozytywnie zakwalifikowany do realizacji projektu pn. ,,Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

 

W dniu 10 października 2018 roku podpisano umowę na powyższą dotację. Dodatkowo Dyrektor Szpitala Roman Nojszewski otrzymał symboliczny czek o wartości 335.000 zł od Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

 

Pozyskane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii przeznaczone zostanie na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja inwestycji przyczyni się do unowocześnienia bazy sprzętowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymianie wyeksploatowanych urządzeń medycznych.

 

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 335.000,00 zł w tym:

1. Sprzęt i aparatura medyczna: 300.000,00 zł

- aparat do znieczulenia

- aparat do USG

2. Działania promocyjne – 5.000 zł

3. Zarządzanie projektem – 30.000,00 zł

 

Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wyniesie 284.750,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 50.250,00 zł zł pokryta zostanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na podstawie odrębnej umowy ( 33.500,00 zł) oraz ze środków własnych szpitala (16.750,00 zł).

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: październik 2018 roku

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2019 roku

 

Więcej informacji o możliwościach ubiegania się o pomoc ze środków finansowych Unii Europejskiej można uzyskać pod adresem www.rpo.wrotapodlasia.pl, a także na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

 

Grafika stop-ratunk.png