Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Nefrologia – zakończenie inwestycji oraz konferencja nefrologiczna.

Foto nr 1554
Fotogaleria
W dniu 3.06.2016r. odbyło się uroczyste zakończenie II etapu inwestycji pn. Adaptacja/przebudowa pomieszczeń w budynku Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ.

Inwestycja miała na celu podniesienie standardu i jakości usług medycznych oraz poprawę funkcjonalności Oddziału Nefrologicznego w Szpitalu Wojewódzkim.W tym celu Oddział Nefrologii, który pierwotnie wraz z Pododdziałem Onkologiibył usytuowany na V piętrze pawilonu A, został umiejscowiony wraz z nową Stacją Dializ na jednej kondygnacji na parterze. Realizacja inwestycji obejmowała lata 2014 – 2015, a jej przebieg został podzielony na dwa etapy.
Pierwszy etap został zrealizowany w 2014 roku. W ramach I etapu zostały przebudowane pomieszczenia Stacji Łóżek na potrzeby nowej Stacji Dializ. Dodatkowo Oddział został doposażony w sprzęt i aparaturę medyczną tj. 6 aparatów do hemodializy, 15 foteli dializacyjnych, 1 myjnię dezynfektor. Ogółem wartość I etapu wyniosła 1 887 863,02 zł w tym wartość dofinansowania z budżetu województwa - 1 850 105,76 zł, środki własne Szpitala - 37 757,26 zł.

20.jpg
Drugi etap został zrealizowany w 2015 i 2016 roku. W ramach II etapu przebudowana została stara Stacja Dializ na potrzeby Oddziału Nefrologicznego. Ogółem wartość II etapu wyniosła 1 816 967,41 zł w tym wartość dofinansowania z budżetu województwa - 1 780 628,06 zł, środki własne Szpitala - 36 339,35 zł. + środki własne na wyposażenie Oddziału – 137 328 zł.
Ogółem wartość całego przedsięwzięcia zamknęła się w kwocie 3 704 830,43 zł w tym wartość dofinansowania z budżetu województwa - 3 630 733,82 zł, środki własne Szpitala –211 424 zł.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: JE Ks. Bp. Janusz Stepnowski, Poseł Lech Kołakowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, Dyrektor Departamentu Zdrowia Katarzyna Zajkowska, Starosta Powiatu Łomżyńskiego Elżbieta Parzych, Z-ca Prezydenta Miasta Łomży Agnieszka Muzyk, przedstawiciele Sejmiku Województwa, członkowie Rady Społecznej Szpitala oraz władze zaprzyjaźnionych instytucji łomżyńskich.
Zakończenie prac związanych z modernizacją Stacji Dializ i Oddziału Nefrologicznego miało też swój wymiar szkoleniowy i w tym zakresie także gościliśmy wielkie autorytety w świecie nefrologii. Odbyła się konferencja naukowa, której tematyka była zróżnicowana od tematu promocji zdrowia po tematy ściśle nefrologiczne dla lekarzy rodzinnych oraz szpitalnych. Swoje wykłady wygłosili:
dr n.med. Henryk Perkowski – Wiek podeszły a problemy medyczne;
lek.med. Grzegorz Sadowski – Medycyna to nauka czy sztuka?;
prof.dr hab.n.med. Michał Myśliwiec – Evidence Based Medicine, pułapki i alternatywy;
prof. dr hab.med. Jolanta Małyszko – Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek;
doc. dr hab. med. Tomasz Hryszko – Zaburzenia elektrolitowe – hiponatremia;
prof. dr hab.med. Magdalena Durlik – Praktyczne aspekty zastosowania Paricalcitolu w prewencji i leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc w 3-5 stadium przewlekłej choroby nerek;
prof. dr hab. Beata Naumnik – Diagnostyka i leczenie ziarniniakowości z zapaleniem naczyń;
doc. dr hab.med. Szymon Brzósko – Inhibitory pompy protonowej- czyżby farmakologiczna historia typu „pycha i upadek”;
doc.dr hab.med. Wojciech Naumnik – Gruźlica u chorych nieimmunokompetentnych;
dr n.med. Henryk Perkowski – Zakażenia odcewnikowe.

Fotogaleria