Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Nowa aparatura medyczna

Foto nr 1291
Fotogaleria
W ramach projektu trafiła nowa aparatura medyczna na Oddział Ginekologiczno - Położniczy i jest to zestaw laparoskopowy oraz aparat USG.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, dzięki wsparciu finansowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI Rozwój Infrastruktury Społecznej Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, zrealizował kolejne dwa projekty unijne w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury. W ramach powyższego dofinansowania nowa aparatura medyczna trafiła na Oddział Ginekologiczno - Położniczy i jest to zestaw laparoskopowy oraz aparat USG. Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 491 043,01 zł

Fotogaleria