Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Ogłoszenie o możliwości wydania oryginałów dokumentacji medycznej przeznaczonej do kasacji (zniszczenia) bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

    W związku z planowaną kasacją dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych

w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży w roku 2002 zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentów (tekst jednolity: DZ. U 2022 poz.1876) pacjenci zainteresowani odbiorem dokumentacji medycznej, ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione przez pacjenta, proszone są o składanie wniosków o jej wydawanie w Sekcji Dokumentacji i Rejestracji Chorych wraz z Archiwum Zakładowym, która znajduje się na parterze pod Izbą Przyjęć / Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Łomży w terminie od dnia 16.10.2023r. do dnia  31.10.2023r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 

 

W przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data wpływu korespondencji.

 

 

 

Kontakt w sprawie:

 

Sekcja Dokumentacji i Rejestracji Chorych wraz z Archiwum Zakładowym.

 

Tel. ( 86 ) 47 33 565

       ( 86 ) 47 33 567