Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Grafika przechwytywanie.png

Przebudowa O Kardiologicznego z PIOK, O Rehabilitacji Kardiologicznej

Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Projekt pn. „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.
Dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Projekt jest na kwotę  10 899 380,21 zł w tym dotacja ze środków unijnych wyniesie 6 799 995,87 zł.
Projekt będzie realizowany w roku 2018-2019. W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja całego V piętra budynku szpitala tj. Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej a także zostanie zakupiony sprzęt i aparatura medyczna dla tych oddziałów, jak również dla Pododdziału Udarowego i  Poradni Kardiologicznej.

Fotogaleria