Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Punkt Konsultacji Rehabilitacji

Foto nr 2060
Fotogaleria
W dniu 25.09.2018r. nastąpiło oficjalne otwarcie w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży Punktu Konsultacyjnego Rehabilitacji, funkcjonującego przy Poradni Onkologicznej Ogólnej.

Otwarcia dokonał członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, w obecności dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Romana Nojszewskiego oraz zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Białostockiego Ośrodka Onkologicznego dr n.med. Marka Kiluka.
Punkt funkcjonuje w ramach projektu „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” nr projektu WND-RPPD.02.05.00-20-0004/17. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. Program pt. „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” skierowany jest do mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 20-64 lat, którzy zachorowali w latach 2016-2020 na nowotwór złośliwy.
 Do zadań Punktu należy:
a)    kwalifikowanie i informowanie potencjalnych uczestników o podstawowych zasadach rekrutacji do projektu pod względem kryteriów:
•    w chwili przystąpienia do Programu ma ukończone 20 lat ale nie więcej niż 64 lata,
•    zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwo podlaskie,
•    u którego/j rozpoznano nowotwór złośliwy w okresie 2016-2020
b)    rejestracja potencjalnych uczestników Projektu na podstawie telefonicznych i/lub osobistych zgłoszeń, zgodnie z Regulaminem Projektu „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”.

Rejestracja na świadczenia zdrowotne w ramach projektu odbywa się w dni powszednie w godz. 8-15  pod numerem  telefonu: 538-892-935
c)    umawianie wizyt konsultacyjnych we współpracy z lekarzem pracującym w ramach PKR w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od daty kontaktu z potencjalnym uczestnikiem,
d)    udzielenie przez lekarza onkologa świadczenia zdrowotnego związanego z badaniem i poradą lekarską oraz profilaktyką zdrowotną.  tym przyporządkowanie przez lekarza uczestnika projektu do poszczególnych typów rehabilitacji:
•    rehabilitacja społeczna,
•    rehabilitacja ambulatoryjna,
•    rehabilitacja stacjonarna
na podstawie typu rozpoznanego nowotworu, historii choroby i aktualnego stanu zdrowia,
e)    udzielenie porady edukacyjnej związanej z zaleceniami z zakresu rehabilitacji po chorobie onkologicznej i podniesienia wiedzy o Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem,
f)    przekazanie materiałów edukacyjnych związanych z projektem,
g)    udzielanie informacji o innych podmiotach biorących udział w Projekcie (na podstawie danych dostarczonych przez Onkologiczne Centrum Rehabilitacji),
h)    współpraca z Onkologicznym Centrum Rehabilitacji w ramach przekazywania formularzy rejestracyjnych uczestników projektu, przesyłania informacji poprzez stronę internetową projektu, konsultacji i wyjaśniania wątpliwości związanych z rekrutacją potencjalnych uczestników,
i)    uczestnictwo w szkoleniach realizowanych przez Onkologiczne Centrum Rehabilitacji,
j)    udzielania informacji o innych podmiotach biorących udział w Projekcie
k)    współpraca z Onkologicznym Centrum Rehabilitacji w Białymstoku w ramach przekazywania uzupełnionych formularzy rejestracyjnych uczestników projektu, przesyłania informacji poprzez stronę internetową projektu, konsultacji i wyjaśniania problemów związanych z rekrutacją potencjalnych uczestników.
 
 

Fotogaleria