Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Grafika narodowe-centrum-badan-i-rozwoju.png

Realizacja projektu: ,,Ograniczanie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19..."

,,Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”

Dnia 31 lipca 2020 roku Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży podpisał umowę o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu krajowego ,,Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”. Głównym celem projektu będzie opracowanie procedur minimalizujących przenoszenie wirusa SARS-CoV-2 na drodze pacjent – lekarz otorynolaryngolog. Projekt wiąże się z dostosowaniem pionu laryngologicznego szpitala jednoimiennego  do warunków epidemii COVID-19, odpowiednim doposażeniem pomieszczeń w aparaturę naukowo – badawczą oraz dostosowaniem aparatury diagnostyczno – leczniczej używanej standardowo w laryngologii na potrzeby walki z epidemią COVID-19.

Tytuł projektu: ,,Ograniczanie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia  SARS-CoV-2 podczas konsultacji otorynolaryngologicznych”.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8.000.000,00 zł, w całości pokryty ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Czas realizacji: 21.07.2020r. - 20.07.2021r.