Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Sprostowanie zapisów i przedłużenie terminu składania ofert

Sprostowanie zapisów i przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu na najem powierzchni w budynkach Szpitala pod ustawienie automatów vendingowych.

Wynajmujący prostuje zapis o treści :

 

Wynajmujący przewiduje ustawienie min. 2 szt. automatów, które powinny zabezpieczać potrzeby pacjentów i pracowników. Wynajmujący wybierze dwóch najemców, z których każdemu udostępni powierzchnię pod 1 automat, wskaże miejsca ich usytuowania oraz zapewni dostęp do energii elektrycznej.”

 

po sprostowaniu zapis przyjmie treść:

 

Wynajmujący przewiduje ustawienie min. 2 szt. automatów, które powinny zabezpieczać potrzeby pacjentów i pracowników. Wynajmujący wybierze najemce, któremu udostępni powierzchnię pod automaty, wskaże miejsca ich usytuowania oraz zapewni dostęp do energii elektrycznej.”

 

Wynajmujący przedłuża termin składania ofert do dnia 29 sierpnia 2018 roku do godz.10:00

 

 

Łomża dnia 23 sierpnia 2018 roku