Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Szczepienia p/grypie

Informujemy o możliwości nieodpłatnego zaszczepienia się p. grypie w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

 W Punkcie Szczepień COVID-19 Szpitala Wojewódzkiego w Łomży będą realizowane szczepienia p/grypie

osób uprawnionych, zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.  

W celu ustalenia zainteresowania szczepieniami

prosimy o wypełnienie przez kierowników uprawnionych placówek  list zbiorczych pracowników

(wzór do pobrania w załączeniu).

Listy proszę przesyłać na adres e-mail:

epidemiologia@szpital-lomza.pl

ewentualne zapytania ze strony podmiotów

proszę przesyłać mailowo na powyższy adres e-mail lub tel.: 864733410

O terminie szczepienia osoby zainteresowane zostaną poinformowane telefonicznie.

Szczepienia będą wykonywane w gabinecie nr 2,

w dniach środa, czwartek, piątek
w godz. od 13.00 – 14.30 (w każdym tygodniu), do 23.12.2021r.

na szczepienia należy zgłaszać się z wypełnionymi oświadczeniami

(wzór do pobrania w załączniku)

 

Szczepienia populacyjne 

Osoby urodzone nie później niż w 1946 roku będą mogły zarejestrować się telefonicznie,

pod numerem 86 4733662.
Szczepienia tych osób będą realizowane
    w dniach  20.10.2021r. i 27.10.2021r., w godzinach od 13.00 – 14.30

 

Szpital zapewnia szczepienia w Punkcie Szczepień. Szczepienia poza Szpitalem nie sąarealizowane.

 

Informuję że z dniem 24.11.2021r. Punkt szczepień przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży rozpoczyna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021r., zmieniającego rozporządzenie z dnia 27.sierpnia 2021r., w sprawie zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022., szczepienia populacyjne przeciwko grypie dla wszystkich osób, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18 rok życia.

 Szczepienia będą wykonywane w punkcie szczepień przeciwko COVID -19, gabinet nr 2. Przed szczepieniem należy wypełnić OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

W celu zarejestrowania się na szczepienie proszę dzwonić do rejestracji Punktu szczepień, nr tel.: 86 4733662

 

 

 

 

Załączniki