Aktualności

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności


Energia z ogniw fotowoltaicznych i z pompy ciepła

18 / maj / 2020
Dnia 24.04.2020r. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (przekształcony w Jednoimienny Szpital Zakaźny) podpisał umowę z Województwem Podlaskim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, o dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytet Inwestycyjny 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Czytaj więcej

Szpital Zakaźny podpisał umowę partnerstwa z Województwem Podlaskim

18 / maj / 2020
Dnia 08.04.2020r. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przekształcony w Jednoimienny Szpital Zakaźny podpisał umowę partnerstwa z Województwem Podlaskim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, którego celem jest przygotowanie i wspólna realizacja projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-Co-2 na terenie województwa podlaskiego”.
Czytaj więcej