Szpital Wojewódzki w Łomży

certyfikat iso
Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » Rehabilitacja » Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

8 czerwca 2016 | Opublikował: administrator1

ŚWIADCZENIA REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

Rehabilitacja w ośrodku przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do 18 roku życia, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych do ukończenia 25 roku życia.


Rejestracja
Pon- pt 7:00 - 14.35

Rejestrowanie pacjentów do ośrodka odbywa się:
- osobiście;
- za pośrednictwem osoby trzeciej;
-telefonicznie (pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w przeciągu 14 dni, po tym terminie w przypadku niedostarczenia skierowania pacjent zostanie wykreślony z listy oczekujących).

Skierowanie do ośrodka wystawiane przez  lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:
- neonatologicznej,
- rehabilitacyjnej
- ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- neurologicznej
- reumatologicznej
- chirurgii dziecięcej
- endokrynologii dziecięcej
- diabetologii dziecięcej  lub
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej


W dniu wyznaczonego terminu rozpoczęcia leczenia w  ośrodku pacjent powinien posiadać:
• pełną dokumentację medyczną, karty informacyjne
• numer PESEL


Czas trwania rehabilitacji pacjenta wynosi do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

W ramach leczenia w ośrodku wykonywane są zabiegi w zakresie:
•    Kinezyterapii indywidualnej
•    Fizykoterapii,
•    Wodolecznictwa,
•    Masażu klasycznego,
•    Zabiegów krioterapii i fangoterapii,
•    Terapii zajęciowej
•    Hipoterapii


Pacjent w ośrodku objęty jest również opieką logopedy i psychologa.


ŚWIADCZENIA REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ DLA DZIECI


Rehabilitacja w ośrodku przeznaczona jest dla pacjentów:
•    Po przebytych urazach narządu ruchu (np: złamania, skręcenia, stłuczenia stawów i mięśni);
•    Po przebytych zabiegach operacyjnych i rekonstrukcyjnych narządu ruchu;
•    W zespołach bólowych kręgosłupa np: w przebiegu zmian dyskopatycznych, wad postawy, skoliozy;
•    W chorobach obwodowego układu nerwowego np.: porażenia nerwu twarzowego, uszkodzenia splotu ramiennego, uszkodzenia innych nerwów obwodowych.
•    W zaostrzeniu przewlekłych schorzeń reumatologicznych, neurologicznych, onkologicznych.

Rejestracja
 tel: 86 4733584
       Pon- pt 7:00 - 14.35

Rejestrowanie pacjentów do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej odbywa się:
- osobiście;
- za pośrednictwem osoby trzeciej;
- telefonicznie (pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w przeciągu 14 dni, po tym terminie w przypadku niedostarczenia skierowania pacjent zostanie wykreślony z listy oczekujących).

Skierowanie do ośrodka wystawiane przez:
1.    lekarze oddziału:
   - urazowo -ortopedycznego,
   - chirurgicznego,
   - neurochirurgicznego,
   - neurologicznego,
   - reumatologicznego,
   - chorób wewnętrznych,
   - onkologicznego,
   - urologicznego
   - rehabilitacji
   - pediatrii,
   - endokrynologii dziecięcej
   - diabetologii dziecięcej lub
2. lekarza poradni:
   - rehabilitacyjnej,
   - urazowo - ortopedycznej,
   - neurologicznej,
   - reumatologiczne
   - wad postawy
   - endokrynologii dziecięcej
   - diabetologii dziecięcej lub
3. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.
 

W dniu wyznaczonego terminu rozpoczęcia leczenia w ośrodku pacjent powinien posiadać:
• pełną dokumentację medyczną, karty informacyjne
• numer pesel.

Czas trwania rehabilitacji pacjenta wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie.

W ramach leczenia w ośrodku wykonywane są zabiegi w zakresie:
•    Kinezyterapii indywidualnej i zbiorowej,
•    Fizykoterapii,
•    Wodolecznictwa,
•    Masażu klasycznego,
•    Terapii manualnej
•    Zabiegów krioterapii i fangoterapii,