Szpital Wojewódzki w Łomży

certyfikat iso
Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022 » Zamówienia 2022 o wartości równej lub przekraczającej 130.000 zł
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/70/2022
Data ogłoszenia:
2022-12-27
Termin składania ofert:
2023-02-10

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa tomografu komputerowego wraz z przygotowaniem pomieszczeń Pracowni TK dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; zamówienie realizowane w ramach projektu Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. „Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” - Zadanie nr 4 „Zakup tomografu komputerowego wraz z przygotowaniem pomieszczeń Pracowni TK” Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/88/2022
Data ogłoszenia:
2022-12-23
Termin składania ofert:
2023-01-09

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługa eksploatacji kotłowni gazowo-olejowej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/81/2022
Data ogłoszenia:
2022-12-16
Termin składania ofert:
2022-12-29

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa paliwa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/87/2022
Data ogłoszenia:
2022-12-16
Termin składania ofert:
2023-01-05

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych związanych z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/80/2022
Data ogłoszenia:
2022-12-16
Termin składania ofert:
2023-01-10

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/84/2022
Data ogłoszenia:
2022-12-07
Termin składania ofert:
2023-01-09

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów z dziedziny kardiologii inwazyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/86/2022
Data ogłoszenia:
2022-12-05
Termin składania ofert:
2022-12-13

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa asortymentu do hemodiafiltracji żylno-żylnej na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/85/2022
Data ogłoszenia:
2022-11-28
Termin składania ofert:
2022-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup, dostawa, instalacja oraz wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W CELU PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/82/2022
Data ogłoszenia:
2022-11-23
Termin składania ofert:
2022-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa żeli do rozdziału elektroforetycznego wraz z najmem sprzętu laboratoryjnego oraz dostawa testów do diagnostyki alergii i nietolerancji pokarmowej wraz z najmem sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/71/2022
Data ogłoszenia:
2022-11-22
Termin składania ofert:
2022-12-09

Ogłoszenie o zamówieniu

Obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 10.000.000,00 zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/83/2022
Data ogłoszenia:
2022-11-17
Termin składania ofert:
2022-11-25

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup, dostawa, instalacja oraz wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W CELU PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/68/2022
Data ogłoszenia:
2022-11-10
Termin składania ofert:
2022-11-18

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługa systematycznego odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/75/2022
Data ogłoszenia:
2022-11-08
Termin składania ofert:
2022-11-16

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup, dostawa, instalacja oraz wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zamówienie finansowane ze środków FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w celu podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/76/2022
Data ogłoszenia:
2022-11-02
Termin składania ofert:
2022-11-15

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa asortymentu do hemodiafiltracji żylno-żylnej na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/73/2022
Data ogłoszenia:
2022-10-21
Termin składania ofert:
2022-11-04

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa produktów mrożonych i ryb dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/72/2022
Data ogłoszenia:
2022-10-12
Termin składania ofert:
2022-11-03

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych związanych z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/43/2022
Data ogłoszenia:
2022-10-11
Termin składania ofert:
2022-11-29

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup i dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku na rzecz Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/67/2022
Data ogłoszenia:
2022-09-29
Termin składania ofert:
2022-10-10

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup, dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu ochrony antywirusowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/63/2022
Data ogłoszenia:
2022-09-26
Termin składania ofert:
2022-10-12

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup cystoskopów giętkich w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego"
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/65/2022
Data ogłoszenia:
2022-09-08
Termin składania ofert:
2022-09-16

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup, dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu ochrony antywirusowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej