Szpital Wojewódzki w Łomży

certyfikat iso
Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022 » Zamówienia 2022 o wartości równej lub przekraczającej 130.000 zł
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/55/2022
Data ogłoszenia:
2022-07-29
Termin składania ofert:
2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/53/2022
Data ogłoszenia:
2022-07-29
Termin składania ofert:
2022-08-26

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów z dziedziny kardiologii inwazyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/52/2022
Data ogłoszenia:
2022-07-20
Termin składania ofert:
2022-08-05

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych obejmujących przebudowę pomieszczeń Pawilonu D I piętra strona prawa na potrzeby Poradni Onkologicznej oraz Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/36/2022
Data ogłoszenia:
2022-07-13
Termin składania ofert:
2022-08-02

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych związanych z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/50/2022
Data ogłoszenia:
2022-07-13
Termin składania ofert:
2022-07-29

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie modernizacji maszynowni próżni w Pawilonie A i Pawilonie B Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/51/2022
Data ogłoszenia:
2022-07-07
Termin składania ofert:
2022-07-15

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa środków myjąco-dezynfekujących stosowanych w Dziale Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/37/2022
Data ogłoszenia:
2022-07-06
Termin składania ofert:
2022-07-22

Ogłoszenie o zamówieniu

Wymiana windy w zmywalni Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/ 48 /2022
Data ogłoszenia:
2022-07-06
Termin składania ofert:
2022-08-10

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Projekt pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/46/2022
Data ogłoszenia:
2022-06-22
Termin składania ofert:
2022-07-28

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/45/2022
Data ogłoszenia:
2022-06-17
Termin składania ofert:
2022-06-27

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wędlin na potrzeby Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/22/2022
Data ogłoszenia:
2022-06-17
Termin składania ofert:
2022-08-08

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Zamówienie dotyczące tomografu komputerowego jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/20/2022
Data ogłoszenia:
2022-06-08
Termin składania ofert:
2022-06-20

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa środków myjąco-dezynfekujących stosowanych w Dziale Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/44/2022
Data ogłoszenia:
2022-06-03
Termin składania ofert:
2022-06-23

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa tonerów i tuszów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/40/2022
Data ogłoszenia:
2022-06-03
Termin składania ofert:
2022-06-20

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa pasków z gradientem stężeń antybiotyku, odczynników do oznaczeń immunoenzymatycznych wraz z najmem analizatora, odczynników do oznaczeń chorób infekcyjnych wraz z najmem analizatora, testów chromatograficznych i lateksowych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (Dostawa odczynników i testów wraz z najmem analizatorów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży)
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/35/2022
Data ogłoszenia:
2022-06-03
Termin składania ofert:
2022-07-21

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa leków, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych oraz środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/27/2022
Data ogłoszenia:
2022-05-27
Termin składania ofert:
2022-06-28

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa środków ochrony indywidualnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/30/2022
Data ogłoszenia:
2022-05-23
Termin składania ofert:
2022-06-23

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie modernizacji maszynowni próżni w Pawilonie A i Pawilonie B Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/29/2022
Data ogłoszenia:
2022-05-20
Termin składania ofert:
2022-06-21

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa obłożeń operacyjnych, osłon oraz odzieży operacyjnej jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/41/2022
Data ogłoszenia:
2022-05-18
Termin składania ofert:
2022-05-26

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa oprzyrządowania do posiadanego noża harmonicznego na potrzeby Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/34/2022
Data ogłoszenia:
2022-05-05
Termin składania ofert:
2022-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa odczynników wraz z najmem dwóch analizatorów hematologicznych 5 - DIFF dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej