Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas

Praca: Pielęgniarki

31 grudnia 2019 | Opublikował: Sekcja Informatyki
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni pielęgniarki do Oddziału Dziecięcego

Kwalifikacje

wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 

 • Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo.

 • Licencjat pielęgniarstwa.

 • Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka.

 

Inne wymagania:

 • umiejętność współpracy i komunikowania

 • opiekuńczość, cierpliwość,

 • rzetelność, sumienność, fachowość,

 • systematyczność,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,

 • umiejętność organizowania pracy własnej,

 • umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych,

 • aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 7 stycznia 2020r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – PIELĘGNIARKA”.

Tematy pokrewne (tagi): pracapielegniarki,

Praca: Pielęgniarki

31 grudnia 2019 | Opublikował: Sekcja Informatyki
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni pielęgniarki

Kwalifikacje

wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 

 • Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo.

 • Licencjat pielęgniarstwa.

 • Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka.

 

Inne wymagania:

 • umiejętność współpracy i komunikowania

 • opiekuńczość, cierpliwość,

 • rzetelność, sumienność, fachowość,

 • systematyczność,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,

 • umiejętność organizowania pracy własnej,

 • umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych,

 • aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 7 stycznia 2020r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – PIELĘGNIARKA”.

Tematy pokrewne (tagi): pracapielegniarki,