Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Informacje dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Szpitalu.

16 lipca 2018 | Opublikował: Konserwator

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert pracy wraz z wymaganymi dokumentami, z zachowaniem terminów zawartych w ogłoszeniach, pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl

             Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża”.

          Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – nazwa stanowiska, np. FIZJOTERAPEUTA".

          Za datę złożenia dokumentów aplikacyjnych przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala. Każdorazowo w procedurze naboru rozpatrywane są oferty, które złożone zostały w terminie określonym w treści ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy.