Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Praca: Pielęgniarka oraz opiekuni medyczni

10 styczeń 2020 | Opublikował: Sekcja Informatyki
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni pielęgniarkę oraz 2 opiekunów medycznych na umowę o pracę.

Wykształcenie na stanowisko  pielęgniarki:

 • Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo.
 • Licencjat pielęgniarstwa.
 • Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka.

 

Wykształcenie na stanowisko opiekuna medycznego:

 • Zasadnicza szkoła zawodowa i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny
 • Szkoła policealna i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny
 • Zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła policealna i uzyskanie tytułu zawodowego higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej

 

Inne wymagania:

 • umiejętność współpracy i komunikowania
 • opiekuńczość, cierpliwość,
 • rzetelność, sumienność, fachowość,
 • systematyczność, odpowiedzialność,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych,
 • aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 17 stycznia 2020r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679              z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży,                Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – PIELĘGNIARKA  ”  lub  "OFERTA PRACY – OPIEKUN MEDYCZNY  ” 

Tematy pokrewne (tagi): pracainne, pracapielegniarki,