Aktualności

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Badanie na obecność przeciwciał dla koronawirusa SARS-CoV-2

28 sierpnia 2020 | Opublikował: Jola Gryc
W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży można wykonać komercyjne badanie na obecność przeciwciał dla koronawirusa SARS-CoV-2 w klasie Ig G.

Materiał (krew) jest pobierany w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej (ZDL) szpitala  Wojewódzkiego w Łomży i przekazywany do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Wynik można otrzymać na następny dzień w ZDL lub on-line. Cena badania to 150 zł.

Dlaczego warto oznaczyć przeciwciała Ig G skierowane przeciwko SARS-CoV-2.
Przeciwciała to jedne z najważniejszych białek układu odpornościowego, pełniące trzy kluczowe funkcje:
1.    neutralizacja obcych antygenów poprzez bezpośrednie wiązanie
2.    modyfikacja antygenów tak, aby mogły być łatwiej wchłonięte przez fagocyty
3.    wyzwalanie uwalniania substancji chemicznych w celu ułatwienia niszczenia antygenów

Serologiczne testy do diagnostyki COVID-19 wykrywają w badanej próbce specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko nowemu koronawirusowi. Testy te nie służą zatem do bezpośredniego wykrywania wirusa, ale do potwierdzenia kontaktu z nim, czyli wykrycia specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w badanej próbce. Pozytywny wynik dowodzi kontaktu pacjenta z wirusem.
Próbkę do badania stanowi surowica lub osocze. Stosowana metoda pozwala na otrzymanie wyniku ilościowego poziomu przeciwciał IgG.


Kiedy wykonać test serologiczny?

Przeciwciała specyficzne dla koronawirusa SARS-CoV-2 w klasie IgG są wykrywalne we krwi osoby chorej około 10  dnia od czasu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych, natomiast detekcja przeciwciał w klasie Ig A jest możliwa zwykle nawet kilka dni wcześniej.
Przeciwciała Ig G utrzymują się przez dłuższy czas na wysokim poziomie, co może sugerować iż pełnią one rolę ochronną.