Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Kontakty

Nasz adres

Al. Piłsudskiego 11
18-404 Łomża

Telefon CENTRALNA REJESTRACJA

Telefon
86 47 33 777
Centralna rejestracja do Poradni specjalistycznych - zmiana numeru strzełka

Telefon Centrala

Telefon
86 47 33 900

Telefon Ogólny

Kancelaria
86 47 33 327
Sekretariat
86 47 33 625
Dyrektor Naczelny
86 47 33 625
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
86 47 33 625
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
86 47 33 319
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych
86 47 33 324
Pełnomocnik Dyrektora ds SZJ i Akredytacji
86 47 33 321
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
86 47 33 606
Inspektor ds.p/poż
86 47 33 606
Prawnik
86 47 33 274
Specjalista ds. Epidemiologii
86 47 33 410
Sekcja Informatyki
86 47 33 315
Samodzielna Sekcja BHP
86 47 33 308
Dyrekcja strzełka

Telefon Dział Organizacji i Świadczeń Medycznych,

Kierownik
86 47 33 303
Sekcja Organizacji i Szkoleń
86 47 33 302

Telefon Sekcja Rejestracji i Dokumentacji Chorych

Kierownik
86 47 33 565
Sekcja Rej. Dokumentacji Chorych
86 47 33 567
Sekcja Rej.i Dokumentacji Chorych + obsługa Archiwum
86 47 33 568
Archiwum zakładowe
86 47 33 638

Telefon Dział Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych

Kierownik
86 47 33 320
Sekcja Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych
86 47 33 724
Sekcja Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych
86 47 33 789

Telefon Sekcja Rejestru Usług Medycznych

Kierownik RUM
86 47 33 341

Telefon Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik
86 47 33 323
Depozyt ubrań pacjentów
86 47 33 396
Portiernia - szatnia (przy wejściu głównym)
86 47 33 249
Portiernia - szatnia (przy Izbie Przyjęć)
86 47 33 204
Sekcja Gospodarki Lokalowej (Hotel)
86 47 33 309

Telefon Dział Służb Pracowniczych

Kierownik
86 47 33 312

Telefon Sekcja ds.Osobowych i Zatrudnienia

Kadry
86 47 33 311
Kadry
86 47 33 310
Kadry
86 47 33 644
Sprawy Socjalne
86 47 33 444

Telefon Sekcja Płac

Kierownik
86 47 33 338

Telefon Dział Ekonomiczno-Finansowy

Główna Księgowa
86 47 33 326
Z-ca Głównej Księgowej, Samodzielna Sekcja Planowania i Analiz
86 47 33 306
Sekcja Finansowo-Księgowa
86 47 33 340
Sekcja Finansowo-Księgowa
86 47 33 325
Sekcja Finansowo-Księgowa
86 47 33 640
Punkt Kasowy
86 47 33 426
Sekcja Finansowo-Księgowa - wystawianie faktur
86 47 33 339

Telefon Dział Utrzymania Ruchu

Kierownik
86 47 33 217
Z-ca Kierownika
86 47 33 214

Telefon Dział Aparatury Medycznej

Kierownik
86 47 33 566

Telefon Dział Zaopatrzenia, Transportu i Magazynów

Kierownik
86 47 33 236

Telefon Sekcja Zamówień Publicznych

Kierownik
86 47 33 268

Telefon Dział Higieny Szpitalnej (Sterylizacja)

Kierownik
86 47 33 532

Telefon Dział Żywienia

Kierownik Działu Żywienia
86 47 33 277
Kierownik Sekcji Kuchni
86 47 33 238
Pokój Dietetyczek
86 47 33 278
Kiosk spożywczy
86 47 33 652
Stołówka (Bufet)
86 47 33 613

Telefon Dział Utrzymania Czystości

Kierownik
86 47 33 240

Telefon Apteka Szpitalna

Kierownik
86 47 33 530
Administracja
86 47 33 528

Telefon Szpitalny Oddział Ratunkowy

Koordynator
86 47 33 283
Sala obserwacyjna
86 47 33 654
Lekarz internista
86 47 33 273
Lekarz zabiegowy
86 47 33 293
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 284
Sekretarka medyczna
86 47 33 285
Biuro przyjęć
86 47 33 228
86 47 33 791
Szpitalny Oddział Ratunkowy strzełka

Telefon Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator OAiIT
86 47 33 413
Gabinet lekarski
86 47 33 413
86 47 33 514
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 412
Pokój pielęgniarek
86 47 33 464
Sekretariat
86 47 33 258
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 412
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii strzełka

Telefon Blok operacyjny z Pod.Opieki Pooperacyjnej

Kierownik
86 47 33 513
Oddziałowa
86 47 33 562
Gabinet lekarski
86 47 33 594
Pielęgniaki anestezjologiczne
86 47 33 591
Pielęgniarki instrumentariuszki
86 47 33 635
Blok Operacyjny z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej strzełka

Telefon Oddział Chirurgiczny

Odrynator
86 47 33 468
Pielęgniarka Odziałowa
86 47 33 467
Pokój Lekarski
86 47 33 466
Pokój lekarza dyżurnego oddziału
86 47 33 463
Sekretariat
86 47 33 465
Punkt pielęgniarski
86 47 33 472
Oddział Chirurgiczny strzełka

Telefon Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rejestracja
86 47 33 777
Poradnia Chirurgii Ogólnej Gabinet
86 47 33 636
Poradnia Chirurgiczna strzełka

Telefon Oddział chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Reumatologii i Endokr.

Ordynator
86 47 33 496
Pokój Lekarski
86 47 33 497
Lekarz Dyżurny
86 47 33 659
Pielęgniarka Oddzialowa
86 47 33 498
Sekretarka medyczna
86 47 33 516
Punkt pielęgniarski
86 47 33 537
Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Endokrynologii i Diabetologii strzełka

Telefon Pracownia Endoskopii Gastoroenterologicznej

Rejestracja
86 47 33 246

Telefon Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pod. Patologii Ciąży

Ordynator
86 47 33 400
Gabinet Lekarski
86 47 33 401
Położna Oddziałowa
86 47 33 418
Sekretarka medyczna
86 47 33 661
Punkt położnych (korytarz A2)
86 47 33 404
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży strzełka

Telefon Położnictwo

Dyżurka położnych (korytarz C2)
86 47 33 443
Gabinet lekarski
86 47 33 428
Szkoła rodzenia
86 47 33 352

Telefon Poradnia K

Kontakt
86 47 33 361

Telefon Oddział Kardiologiczny z Pod.Int. Opieki Kardiologicznej

Ordynator
86 47 33 265
Pokój Lekarski
86 47 33 225
Punkt pielegniarek
86 47 33 226
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 233
Sekretarka medyczna
86 47 33 373
Gabinet lekarski lekarzy hemodynamistów
86 47 33 242
Pokój pielęgniarek OIOK
86 47 33 239
Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej strzełka

Telefon Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych

Rejestracja
86 47 33 777
Poradnia Kardiologiczna strzełka

Telefon Oddział Laryngologiczny

Ordynator
86 47 33 247
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 290
Gabinet Lekarski
86 47 33 318
Punkt pielęgniarski
86 47 33 382
Sekretarka medyczna
86 47 33 442
Oddział Laryngologiczny strzełka

Telefon Poradnia Laryngologiczna

Rejestracja
86 47 33 777
Gabinet Lekarski - Logopedyczna
86 47 33 363
Poradnia Laryngologiczna strzełka

Telefon Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Rejestracja
86 47 33 385
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej strzełka Poradnia Chirurgii Stomatologicznej strzełka

Telefon Poradnia Audiologiczna

Rejestracja
86 47 33 777
Poradnia Audiologiczna strzełka

Telefon Oddział Neurologiczny, Pododdział Udarowy

Ordynator
86 47 33 271
Pielęgniarka Oddzialowa
86 47 33 224
Sekretarka medyczna
86 47 33 632
Dyżurka Pielęgniarek
86 47 33 275
Pokój Lekarski
86 47 33 269
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym strzełka

Telefon Poradnia Neurologiczna

Rejestracja
86 47 33 777
Poradnia Neurologiczna dla Dzieci strzełka Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych strzełka

Telefon Odd. Noworod. i Wcześnia. z Pod.Pat. Noworodka i Int.Opieki

Kontakt
86 47 33 417
Ordynator
86 47 33 431
Gabinet Lekarski OIOM
86 47 33 432
Gabinet Lekarski
86 47 33 322
86 47 33 477
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 433
Pokój pielęgniarek
86 47 33 420
86 47 33 457
Gabinet Zabiegowy
86 47 33 436
Sekretarka medyczna
86 47 33 434
Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki. strzełka

Telefon Poradnia Neonatologiczna

Kontakt
86 47 33 777
Poradnia Neonatologiczna strzełka

Telefon Oddział Okulistyczny

Ordynator
86 47 33 519
Pokój Lekarski
86 47 33 248
Dyżurka Lekarska
86 47 33 335
Punkt Pielęgniarski
86 47 33 558
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 505
Sekretarka Medyczna
86 47 33 379
Oddział Okulistyczny strzełka

Telefon Poradnia Okulistyczna

Rejestracja
86 47 33 777
Poradnia Leczenia Zeza
86 47 33 637
Poradnia Leczenia Zeza strzełka Poradnia Okulistyczna Ogólna strzełka

Telefon Oddział Nefrologiczny, Stacja Dializ

Kontakt
86 47 33 553
Ordynator
86 47 33 554
Gabinet lekarski
86 47 33 620
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 559
Punkt pielęgniarski
86 47 33 651
Sala dializ
86 47 33 556
Sekretariat
86 47 33 560
Rejestracja Por.Nefrologicznej
86 47 33 777
Poradnia Nefrologiczna strzełka Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ strzełka

Telefon Oddział Onkologii

Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 374
Sekretarka medyczna
86 47 33 383
Dyżurka Pielęgniarek
86 47 33 347
Pokój Lekarski
86 47 33 345
Pokój Lekarski
86 47 33 642
Pododdział Onkologii strzełka

Telefon Poradnia Onkologiczna

Rejestracja
86 47 33 375
Poradnia Onkologiczna Ogólna strzełka Poradnia Foniatryczna strzełka

Telefon Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Ordynator
86 47 33 482
Pokój Lekarski
86 47 33 483
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 480
Sekretariat
86 47 33 485
Punkt pielęgniarski
86 47 33 486
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
86 47 33 777
Rejestracja
86 47 33 777
Poradnia Preluksacyjna
86 47 33 777
Poradnia Urazowo - Ortopedyczna strzełka Poradnia Preluksacyjna strzełka Oddział Ortopedyczno-Urazowy strzełka

Telefon Oddział Dziecięcy

Ordynator
86 47 33 590
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 333
Pokój Lekarski
86 47 33 593
Punkt Pielęgniarski
86 47 33 304
Sekretarka medyczna
86 47 33 357
Oddział Dziecięcy strzełka

Telefon Oddział Psychiatryczny

Ordynator
86 47 33 262
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 255
Sekretarka medyczna
86 47 33 256
Pokój lekarza dyżurnego
86 47 33 250
Lekarski
86 47 33 646
Lekarz dyżurny
86 47 33 250
Pokój psychologa
86 47 33 692
Punkt pielęgniarski
86 47 33 251
86 47 33 252
Poradnia Psychiatryczna dla Dorosłych strzełka Oddział Psychiatryczny strzełka

Telefon Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu

Z-cy Ordynatora
86 47 33 501
Z-ca Piel. Oddziałowej
86 47 33 500
Punkt pielęgniarski
86 47 33 551
Oddział Dzienny Psychiatryczny strzełka

Telefon Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Rejestracja
86 47 33 270

Telefon Oddział Rehabilitacyjny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

REH KAR Punkt Pielęgniarski (piętro A5)
86 47 33 696
Ordynator
86 47 33 494
Pielegniarka Oddziałowa
86 47 33 487
Gabinet lekarski
86 47 33 493
Sekretariat
86 47 33 726
Punkt pielęgniarski (REH piętro A4)
86 47 33 648
Rehabilitacja Kardiologiczna strzełka ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ strzełka Rehabilitacja Kardiologiczna strzełka

Telefon Oddział Rehabilitacyjny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Ordynator
86 47 33 494
Pokój Lekarski
86 47 33 493
Sekretariat
86 47 33 726
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 487
Oddział Rehabilitacyjny strzełka ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ strzełka

Telefon Dział Fizjoterapii

Rejestracja
86 47 33 356
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy
86 21 91 510
HIPOTERAPIA W KISIELNICY strzełka

Telefon Oddział Urologiczny

Ordynator
86 47 33 477
Pokój Lekarski
86 47 33 478
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 488
Sekretarka Medyczna
86 47 33 727
Punkt pielęgniarski
86 47 33 475
Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej strzełka

Telefon Oddział Obserwacyjno-Zakażny

Gabinet Ordynatora
86 47 33 358
Gabinet Lekarski
86 47 33 643
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 227
Punkt pielęgniarski
86 47 33 336
Sekretarka
86 47 33 351
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny strzełka

Telefon Poradnia Chorób Zakażnych

Rejestracja
86 47 33 777
Poradnia Chorób Zakaźnych strzełka

Telefon Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Ordynator
86 47 33 770
Lekarz dyżurny
86 47 33 794
Sekretarka medyczna
86 47 33 775
Pielęgniarka Oddziałowa
86 47 33 773
Punkt pielęgniarski
86 47 33 772
Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy strzełka

Telefon Poradnia Chorób Płuc i Grużlicy dla Dorosłych

Rejestracja
86 47 33 777
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dorosłych strzełka

Telefon Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Kierownik
86 47 33 574
Rejestracja Okienko
86 47 33 576
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej strzełka

Telefon Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik
86 47 33 546
Rejestracja Okienko
86 47 33 575
Pracownia dyżurowa
86 47 33 548
Sekretariat
86 47 33 577
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej strzełka

Telefon Zakład Diagnostyki Obrazowej

Rejestracja
86 47 33 598
Koordynator
86 47 33 542
Zakład Diagnostyki Obrazowej strzełka

Telefon Poradnia Chorób Skóry

Rejestracja
86 47 33 777
Poradnia Chorób Skóry strzełka

Telefon Punkt Zaopatrzenia Oropedycznego

Kontakt
86 47 33 668