Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Szpital Wojewódzki w Łomży z Akredytacją MZ

Foto nr 3269
Fotogaleria

Szpital Wojewódzki w Łomży otrzymał Akredytację Ministra Zdrowia i tym samym utrzymał status ,,szpitala akredytowanego”. Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, po przeprowadzonej procedurze oceniającej w dn.: 3-5 listopada 2021r udzielił Szpitalowi ponownie akredytacji na 3 lata, w formie Certyfikatu Akredytacyjnego.
Jest to nasza druga wizyta oceniająca i tym samy drugi certyfikat. Obie odbyły się z pozytywnym skutkiem. Pierwsza przeprowadzona była w grudniu 2017r. Aby utrzymać status ,,szpitala akredytowanego”, zgodnie z ustawą o akredytacji w ochronie zdrowia wystąpiliśmy do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z wnioskiem o przeprowadzenie ponownej wizyty oceniającej i udzielenie ponownej akredytacji.
Wizyta oceniająca opierała się na 3 ostatnich latach i weryfikowała stopień wdrożenia i utrzymania wdrożonych standardów akredytacyjnych. Jest ich ponad 200, w  15 newralgicznych obszarach działalności leczniczej szpitala.

Fotogaleria