Aktualności

Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości

4 lipca 2019 | Opublikował: Sekcja Informatyki
Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zaprasza do składania ofert

NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI,
 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

w trybie pisemnego przetargu ofertowego (zw. dalej ,,przetargiem”), na podstawie ustawy
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.)
oraz w oparciu o udzieloną organizatorowi przetargu (zw. ,,Szpitalem’’, ,,Wydzierżawiającym’’)
przez Zarząd Województwa Podlaskiego zgodę na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości (uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego  nr 54/830/2019 z dnia 2 lipca 2019 r.).

 

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2019 r. godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 19 lipca 2019 r. godz. 10.00